Verdens brændpunkter præger ECMI Summer School 2013

Kompagnietor News - Nyt fra Kompagniporten - European Centre for Minority Issues (ECMI) Flensburg/FlensborgDet brænder i Syrien, det ulmer i Tunesien, og gnisterne fyger i Kaukasus, men der kommer en tid bagefter. Det synes at være indstillingen blandt dette års sommerskoledeltagere. De søger inspiration i Flensborg, hvor ECMI Summer School starter på mandag.

For tredje år i træk gennemfører European Centre for Minority Issues (ECMI) sommerskolen med titlen National Minorities and Border Regions Summer School. Sommerskolen finder sted fra den 19. til den 29. August, hvor de tredive deltagere får overrakt diplomer på Flensborg Rådhus. Sommerskolen gennemføres i samarbejde med Flensborg Universitet.

I år vil verdens brændpunkter i særlig grad præge sommerskolen, fortæller arrangørerne.

Motiverne er mange, når NGOer, journalister, og yngre videnskabsfolk ansøger om at deltage i sommerskolen. Tamari Bulia og Hanna Vasilevich, som arrangerer kurset, er overraskede over, hvor forskellig ansøgerskaren er, og i hvor høj grad skaren afspejler verdens højaktuelle brændpunkter.

”ECMI og grænselandet kan tilsyneladende inspirere folk, der overvejer, hvordan Syrien skal udvikle sig efter Assad. Det er en overraskelse – en positiv overraskelse,” siger Tamari Bulia, som selv er fra Georgien.

”Og det samme kan du sige om Tunesien,” fortsætter hun:
”Efter revolutionen er der opstået organisationer, der vil fremme f.eks. sortes rettigheder. De har brug for at samle erfaringer i Europa, og i den sammenhæng er Europa her hos os.”

ECMI Summer School 2013_MG_6240

Jasmina Trajkoska er en af tredive deltagere, der i de kommende dage sætter kursen mod Flensborg. Her ses hun på Skopjes centrale plads, hvor det nyopførte og kontroversielle monument over Alexander den Store hæver sig i baggrunden. Den relativt nye stat, Republikken Makedonien eller fYRoM, er præget af gnidninger mellem de to dominerende befolkningsgrupper – makedonere og albanere – og af kontroverser med nabostaterne. Det vil Jasmina Trajkoska gerne være med til at lave om på. Hun kommer til Flensborg for at hente inspiration.

Også de kaukasiske, balkanske og andre deltagere kommer med håbet om at samle viden og inspiration. Trækplastrene er det dansk-tyske grænseland, de øvrige deltageres førstehåndskendskab til andre grænseregioner, og et professionelt program, der gennemgår en række europæiske grænseregioners forhold, og som præsenterer de standarder for mindretalsbeskyttelse, der gælder i det meste af Europa.

Mere om ECMI Summer School:

Robert Bosch Stiftung støtter

European Centre for Minority Issues’ gennemfører sommerskoleprojekt, Raising awareness on border regions conflict dynamics, med støtte fra Robert Bosch Stiftung. Finansieringen gør det muligt for 14 deltagere fra Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, fYRoM-Makedonien, Georgien, Kosovo, Montenegro, Serbien, Hviderusland, Ukraine og Moldova at deltage i projektet.

Også Schleswig-Holsteins Ministerpræsident Torsten Albig har bevilget et beløb til gennemførelse af ECMI Summer School 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.