Sydbank støtter ECMI håndbog om mindretalsrettigheder

Kompagnietor News - Nyt fra Kompagniporten - European Centre for Minority Issues (ECMI) Flensburg/FlensborgDet europæiske system for mindretalsbeskyttelse bliver snart præsenteret i en håndbog fra European Centre for Minority Issues (ECMI). Støtte fra Sydbank sikrer udgivelsen.

The European Minority Rights Regime er arbejdstitlen på en kommende håndbog, der med støtte fra Sydbank er på vej fra ECMI. Håndbogen er et biprodukt af kurset The European Minority Regime, som ECMI’s medarbejdere gennemfører for Flensborg Universitet.

Læs også: The European Minority Regime at the University of Flensburg (ECMI Annual Report 2012, side 40).

Håndbogen vil skulle fungere som grundbog for kursusdeltagerne på Flensborg Universitet og for andre videregående uddannelsessøgende.

This entry was posted in Action, Cross cluster programmes, Institutional Flensburg, Limited target, Relevant for Flensburg only, Research, Action & Documentation and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.