Ny organisering af presseafdelingen

Angela JensenMindretal overalt i Europa har brug for særlig beskyttelse og varetagelse af deres rettigheder. Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI) gennemfører forskning på bl.a. dette område og stiller offentligheden informationer og dokumentationer til rådighed omkring mindretals-og flertalsforhold i Europa.

ECMI byder siden 1996 på erfaring og kompetence indenfor mindretalsspørgsmål og rådgiver også regeringer med anspændte forhold i Europa. ECMI samarbejder med mange nationale og internationale organisationer, universiteter og forskningsinstitutioner.

I fremtiden vil ECMI fortælle mere om de vigtige opgaver centret varetager og har besluttet, at organisere presse- og kommunikationsarbejdet på en ny måde. To medarbejdere vil i fremtiden være ansvarlig for ECMIs kommunikation, der bliver delt op i national/regional og international/landsdækkende.

Især i den dansk-tyske grænseregion har det stor betydning, at gøre ECMI endnu mere kendt. Udover det klassiske pressearbejde, bliver der sat nyheder ind på de sociale medier og samarbejdet med uddannelsesinstitutioner vil blive udvidet for især at fortælle de unge omkring mindretal og ECMIs opgaver.

Den regionale del overtager Angela Jensen. Hun har mange års erfaring i det grænseoverskridende arbejde og vil benytte sig af sine etablerede kontakter til medierne, forvaltninger og politik for at bidrage til at ECMI kommer bredere ud i befolkningen og centrets opgaver bliver mere kendt i den dansk-tyske region.

Angela Jensen er opvokset i Flensburg. 1986 tog hun sin studentereksamen på Duborg Skolen og læste til marketing på Fachhochschule Flensburg. Senere var hun med til at organisere det store arrangement „Sail 2000“. Siden 2001 arbejder Angela Jensen på freelance basis og har specialiseret sig på dansk-tyske projekter, presse- og marketingsopgaver. Hun koordinerer bl.a. det dansk-tyske medieprojekt Blandt Naboer/ Unter Nachbarn, har arbejdet som kommunikationsmedarbejder for Interregprojektet KulturDialog og festivalen folkBALTICA. Samtidig skriver hun artikler for det dansk-tyske kulturblad kulturfokus. Angela Jensen er gift og har to børn (11 og 13 år).

ECMI glæder os til samarbejdet med Angela Jensen.

Til den internationale stilling søger ECMI en ny medarbejder. Stillingsprofilen kan ses til den på www.ecmi.de. Ansøgninger sendes inden den 10. oktober til Maj-Britt Risbjerg Hansen hansen@ecmi.de.

Kontakt Angela Jensen:
Email: jensen@ecmi.de
Homeoffice: +49 (0) 4630 937995
Mobil: +49 (0) 151 172 170 86

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.