Mindretal diskuterer finansiering

Kompagnietor News - Nyt fra Kompagniporten - European Centre for Minority Issues (ECMI) Flensburg/FlensborgFinansiering af Mindretalsorganisationer. Det er temaet ved årets Minority Roundtable. Arrangementet er åbent og finder sted den 24. marts hos ECMI i Flensborg.

Der står “penge” på dagsordenen, når European Centre for Minority Issues (ECMI) for femte gang inviterer til Minority Roundtable eller rundbordssamtale i Kompagniporten. Der benyttes sandsynligvis både dansk, engelsk, frisisk og tysk i samtalen, som indledes med et oplæg af Harro Hallmann fra Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN).

  • Oplægsholder: Harro Hallmann, BDN
  • Tid: Mandag 24. marts kl. 17.00-19.00
  • Sted: ECMI, Kompagniporten, Schiffbrücke 12, Flensborg
  • Kontakt og tilmelding: Maj-Britt Risbjerg Hansen, hansen@ecmi.de

Alle er velkomne.

Finansiering og mindretalsorganisationer i perspektiv
Mindretallenes deltagelse i det politiske og offentlige liv afhænger hovedsageligt af organisationernes evner til at fungere hensigtsmæssigt. Det mest afgørende aspekt i den forbindelse er finansiering.

Mange mindretalsorganisationer modtager offentlig støtte til deres kernefunktioner, andre modtager ingen støtte, og mange må supplere med midler fra private fonde i lokalsamfundet eller i det større europæiske fællesskab.

Derudover rejser størrelsen af tilskud og måden hvorpå økonomiske tilskud fordeles spørgsmål om lighed. Endelig er der mere praktiske spørgsmål: hvordan bruges midlerne? Og findes der mekanismer eller virkemåder, der sikrer at midlerne bruges lovligt og transparent?

Klarhed omkring disse spørgsmål er et vigtigt skridt på vejen mod styrkelse af mindretallenes deltagelse. Harro Hallmann fra BDN indleder dette års Minority Roundtable med at sætte spørgsmålene i perspektiv.


ECMI photo archive: ECMI Annual Minority Roundtable 2013.

ECMI Minority Roundtable
ECMI’s Minority Roundtable arrangeres én gang om året. Formålet med møderne er at diskutere emner, som har spillet en rolle for de fire mindretal i det forgangne år. Møderne kan også inspirere til fremtidige ECMI-projekter.

Se også: Consultative Forum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.