Mindre- og flertal i dialog

Hans Heinrich Hansen

I forbindelse med det konstituerende møde af ECMIs råd og den interne workshop med alle medarbejdere, præsenterede Hans Heinrich Hansen organisationen FUEN og fortalte om sine egne erfaringer med hensyn til forholdet mellem mindre- og flertal.

Organisationen Federal Union of European Nationalities (FUEN) er med 90 medlemsorganisationer i 32 europæiske lande den største paraplyorganisation for de autoktone, nationale mindretal i Europa. FUEN blev dannet i Paris i 1949 – samme år som Europarådet. FUEN repræsenterer de europæiske mindretals interesser – på regionalt, nationalt og især på europæisk plan. FUEN kæmper for bevarelse og fremme af de europæiske mindretals identitet, sprog, kultur og rettigheder. Hans Heinrich Hansen fra Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) er siden 2007 FUENs formand. I mange år har Hans Heinrich Hansen ydet en indsats for mindretallenes rettigheder og ligestilling af mindretallene. I forbindelse med den interne workshop fortalte han om sine oplevelser og erfaringer som medlem af det tyske mindretal i Danmark og de mange rejser rundt omkring i Europa, for at forbedre mindretallenes situation. Hans Heinrich Hansen blev født i Haderslev i 1938 og blev allerede som barn konfronteret med problematikker i det dansk-tyske grænseland. Han kom i tysk skole i 1944. Anden Verdenskrigens afslutning var især for medlemmerne af det tyske mindretal en hård tid. Mange havde understøttet Hitlers regime og blev nu anklaget. Hans Heinrich Hansen afsluttede sin skolegang på en dansk skole og her havde han for første gang kontakt til en dansk skole syd for grænsen. Afslutningsklassens teaterstykke blev traditionen tro også opført syd for grænsen. Her blev hans interesse for mindretallenes kår for alvor vakt. Ved 75-års-jubilæumsfesten for Genforeningen på Kongeskansen på Dybbøl i 1995 var den daværende formand for Bund Deutscher Nordschleswiger, Hans Heinrich Hansen, inviteret som en af talerne, og i sit indlæg bekræftede han fuld loyalitet fra mindretallet over for Danmark og det danske folkestyre. Aviserne skrev om den markante situation og der blev diskuteret i hele Danmark. Men det blev optakten til en levet ligestilling af mindre- og flertal i Danmark. Sammen med den daværende formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), Heinrich Schultz, begyndte Hans Heinrich Hansen også med at få de to mindretal i grænselandet til at nærme sig hinanden. I dag arbejder mindretallenes kulturforeninger tæt sammen og iværksætter projekter med deltagelse af mindre- og flertal. Dialog og personlig kontakt er for Hans Heinrich Hansen det første skridt hen mod en fredelig sameksistens af mindre- og flertal i hele Europa – det arbejder han for – hver dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.