Medier og mindretal: Prof. Augie Fleras besøger ECMI

KompagnietorProf. Augie Fleras fra University Waterloo, Canada var på besøg hos ECMI i Flensburg. I forbindelse med en konference arrangeret af Akademie des Jüdischen Museums Berlin med emnet „Medier og mindretal i international sammenhæng” var han rejst til Tyskland.

Det korte visit i Flensborg forklarer sig i de første minutter af besøget hos ECMI – han er nemlig født i Flensburg. Forældrene udvandrede til Canada med deres lille søn. Efter 67 år var professoren tilbage i fødebyen. Han erkender, at han ikke blev overvældet af hjemstavnsfølelser, da han kom via tog fra Berlin, men byens skønhed gjorde indtryk på ham og også beliggenheden ved havnen. Til Augie Fleras foredrag kom ECMIs medarbejdere og praktikanter, der lyttede spændt til redegørelserne omkring emnet ”medier og mindretal”. Hvordan får flertalsbefolkningen deres information omkring mindretal? Og hvad og hvor meget står i dagbladene? Augie Fleras forklarer begrebet ”White Ethnic Media” – det betyder, at størstedelen af alle medier bliver behersket af den hvide andel af Canadas befolkning. Således læser, hører og ser flertalsbefolkningen indslag omkring mindretal lavet af flertallet.

I en undersøgelse Fleras selv har lavet fandt han ud af at kun en meget lille del af indslagene omkring mindretal er positive. Stereotyper kan på den måde kun svært ændres og bliver tværtimod forstærket endnu mere på grund af mediernes magt. Augie Fleras opfordrer til, at unge journalister lærer en mere sensibel måde at håndtere mindretalsemner på med hensyn til billedudvalg og ordvalg.

I plenum fulgte en diskussion om menneskers inddeling i mindre- og flertal. Hvem er hvid og hvem er sort? Kan resultaterne af Fleras foredrag bruges i Europa? Entydige resultater er der ikke. Professoren erkender, at han jo som barn selv var indvandrer, der blev mobbet på grund af sin tyske baggrund kort efter krigen. I dag føler han sig som medlem af flertallet i Canada.

Augie Fleras

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.