Projektfinansiering i hus: ECMI vil fremme mangfoldighedsledelse i Belarus, Moldova og Ukraine

Kompagnietor-NorthECMI’s ambition om at fremme mangfoldighedsledelse i Belarus, Moldova og Ukraine bliver til virkelighed. Udenrigsministeriet har meddelt sin støtte, og projektet er klar til start.

Det har været i støbeskeen længe; European Centre for Minority IssuesEastern Partnership Programme. Og det findes allerede beskrevet på centrets website og i ECMI’s Annual Programme. Men nu er det alvor.

Det danske Udenrigsministerium har bekræftet den økonomiske støtte til projektet, som starter omgående, og som får et samlet budget på 600.000 € – fordelt over tre år.

Projektet drives af hovedkvarteret i Flensborg, men også kontoret i Georgien får en væsentlig rolle at spille. Projektet bygger netop på den ekspertise og de fremskridt, som ECMI har oparbejdet og stået fadder til i Georgien.

Forbedring af forhold mellem flertals- og mindretalsbefolkninger

Det overordnede formål med ECMI’s Eastern Partnership Programme er at bedre forholdene mellem flertals- og mindretalsbefolkningerne i Belarus, Moldova og Ukraine. Vejen går via bedre mindretalsbeskyttelse på den ene side, og institutionalisering af mindretallenes politiske medvirken på den anden.

I praksis vil en række seminarer bane vejen. Seminardeltagerne vil komme fra de offentlige institutioner, der har med mindretalsforhold at gøre, og fra mindretallene i de tre fokuslande.

Fokus på det praktiske

”Ukraine, Belarus og Moldova ved formentlig alt om traktater og gode hensigter. Men her i Flensborg ved vi noget om, hvordan man i praksis griber det an, hvis man virkelig ønsker mindretalsbeskyttelse og -medvirken. Vi skal selvfølgelig dele vores viden,” mener ECMI Direktør Dr. Tove H. Malloy.

ECMI’s Eastern Partnership Programme har som udgangspunkt, at interessenter i både Belarus, Ukraine og Moldova har udtrykt interesse for viden om – og ekspertise inden for – mindretalsbeskyttelse og mangfoldighedsledelse. Det er især implementeringen, altså viden om virkeligt at føre alle gode målsætninger ud i livet, der ifølge interessenterne er en udfordring.

Det er langt fra første gang, ECMI kaster sig ud i projekter af netop den art. Både i Kosovo og i Georgien har ECMI stået i spidsen for projekter, der førte til dialog mellem mindretal og myndigheder, og hvor – vigtigst af alt – dialogen blev forankret i institutioner og lovgivning.

Læs også: Evaluations confirm: ECMI makes a significant positive difference

Flensborg, Tbilisi, Kiev, Chisinau, Minsk…

”Krige og kriser kommer og går, men behovet for at skabe gode forhold mellem mindretal og flertal består,” mener Dr. Malloy:
”ECMI’s vision er i øvrigt også evigt aktuelt; i vores forskning prøver vi jo at afdække de positive sider af forskelligheden, i stedet for altid at fokusere på mindretal i sammenhæng med konflikter. Og lad mig også lige tilføje, at projektet er udtænkt længe inden krig og krise i Ukraine.”

Det aktuelle projekt lader sig bedst sammenligne med de aktiviteter, ECMI har gennemført i Georgien.

Georgien blev i 1999 medlem af Europarådet og ratificerede i 2005 Europarådets Rammekonventionenom Beskyttelse af Nationale Mindretal (FCNM). For at lette implementeringen af FCNM i Georgien, trådte ECMI til med rådgivning og vejledning af både regeringen og mindretallene. Også her var udfordringen, hvordan Georgien i praksis skulle gribe det hele an.

ECMI i Georgien har siden bidraget til at opbygge mindretalsorganisationernes og embedsmændenes kunnen og viden og søgt at institutionalisere kontakten mellem parterne. På regeringssiden har ECMI hjulpet med at etablere strukturer, der så at sige tager sig af området, og som mindretallene kan henvende sig til. På mindretallenes side har ECMI hjulpet med ekspertise i fortalervirksomhed, når det gælder mindretals- og andre rettigheder, og med at få organiseret mindretallene.

Direktør Malloy forklarer:”Stabile institutioner og jævnlige møder, hvor parterne lytter, bryder argumenter og præsenterer interesser, baner ofte vej for gode løsninger, og man undgår at gemytter bringes i kog.”

Ambitionen med Eastern Partnership Programme er at gentage successen fra Georgien. Der er dog væsentlige forskelle på Georgien og de tre programlande, som ECMI’s medarbejdere er meget opmærksomme på. Og Ukraine, Moldova og Belarus er også indbyrdes forskellige: Belarus ikke medlem af Europarådet, hvor Rammekonventionen om Beskyttelse af Nationale Mindretal hører hjemme, borgerkrigslignende tilstande hersker i dele af Ukraine, og Moldova har sine helt ekstraordinære problemer at slås med.

Facts: Mindretal i programlandene

I Ukraine findes over 100 forskellige nationaliteter. Den største gruppe er russerne, men Ukraine huser også hviderussere, krimtatarer, moldovere, bulgarer, ungarer, rumænere, polakker, jøder og mange andre. Belarus bebos, foruden hviderussere, af blandt andre polske og litauiske mindretal, mens Moldova foruden moldovere rummer ukrainere, russere, gagausere, rumænere og bulgarer.

For yderligere information:

Der vil normalt være både engelsk-, tysk- og dansktalende personale til stede indenfor almindelig arbejdstid på 0049 (0) 461 1 41 49-0.

Projektets faglige stab består af Dr. Aleksander Osipov (Rusland), Direktør Dr. Tove H. Malloy (Danmark) og Hanna Vasilevich (Belarus), som også er projektets kontaktperson

ECMI titles online related to Belarus

  • Osipov, Alexander and Hanna Vasilevich (eds.), Minority Issues in the Republic of Belarus, Europe and the World [in Russian]. ECMI Handbook.
    Minsk: Medisont, 2012.
  • Ulasiuk, Iryna, Language Policies and Law in Education in Post-Soviet Belarus.
    ECMI Working Paper #50.
    Flensburg: European Centre for Minority Issues, 2011.

ECMI titles online related to Moldova

ECMI titles online related to Ukraine

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.