ECMI direktør nu fuldgyldigt medlem af FCNMs ekspertkomite

ECMI Director Dr Tove H. Malloy

Rammekonventionen for Beskyttelse af Nationale Mindretals ekspertkomite blev i går konstitueret for de næste fire år i Strassbourg. ECMIs direktør  Tove Malloy er nu fuldgyldigt medlem udpeget af Danmark. 

Ved sit 51. møde samledes for første gang de nye medlemmer af Rammekonventionen for Beskyttelse af Nationale Mindretals (FCNM) ekspertkomite. ECMI’s direktør Tove Malloy, der tidligere har siddet i gruppen som ad hoc medlem, er nu fuldgyldigt medlem udpeget af Danmark for de næste fire år. Hun vil skulle bidrage til sikring af  nationale mindretals rettigheder og beskyttelse.  En liste med alle fuldgyldige medlemmer findes på Europarådets hjemmeside.

Rammekonventionen

Rammekonventionen for Beskyttelse af Nationale Mindretal er et af de mest omfattende konventioner i Europa, der har som mål, at sikre, at de undertegnende stater respekterer nationale mindretals rettigheder og påtager sig at bekæmpe diskrimination, at fremme lighed, at bevare og udvikle de nationale mindretals kultur og identitet og at garantere bestemte frihedsrettigheder i forhold til medier, mindretalssprog og uddannelse samt at opmuntre de nationale mindretal til at tage del i samfundslivet. I februar 1995 undertegnede 22 medlemsstater i Europarådet Rammekonventionen for Beskyttelse af Nationale Mindretal og den trådte i kraft den 1. februar 1998. Artikel 25 i Rammekonventionen forpligter de undertegnende stater til at fremlægge en rapport til Europarådet med “fuldstændig oplysning om de lovgivningsmæssige og andre skridt, der er taget for at virkeliggøre de principper, der er nævnt i denne Rammekonvention”.

Ekspertkomiteen

Udvalget består af 18 uafhængige eksperter, der bliver valgt for at varetage opgaven. I overenstemmelse med Europarådets resolution (97)10 har medlemmerne i udvalget en særlig ekspertise omkring mindretal, de er upartisk og forpligter sig med deres særlige viden at beskytte mindretallene. Udvalget kontrollerer, hvordan rammekonventionen finder anvendelse i medlemslandene og hvordan en endnu stærkere beskyttelse kan omsættes. Hver cyklus varer fire år og indeholder en rapport til medlemslandene og Europarådet. Desuden bliver resultaterne evalueret og diskuteret. Den vigtigste opgave er dog at udøve kontrollfunktionen.

Detaljerede informationer: Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM). 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.