Mindretalseksperter skriver Europahistorie hos ECMI

Kompagnietor News - Nyt fra Kompagniporten - European Centre for Minority Issues (ECMI) Flensburg/FlensborgEuropas mindretalseksperter er i dag samlet i Flensborg, hvor ECMI afholder konferencen Shaping the Frame Across the Cycles. Bag den krypiske titel ligger en Europahistorisk ambition.

European Centre for Minority Issues (ECMI) deler en ambition med en række Europæiske mindretalseksperter, der af samme grund er samlet på Flensborghus. De er kommet for at dele viden om den såkaldte Rådgivende Komité, der våger over Europarådets Rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal. Det foregår på konferencen, Shaping the Frame Across the Cycles, der også er åben for offentligheden.


View Larger Map

Siden 1998, hvor Rammekonventionen trådte i kraft, har et overvågesystem omkring Konventionens Rådgivende Komité etableret sig. Historien om Komitéens fortjenester og forhindringer, etablering og første femten år i drift er aldrig blevet fortalt i en samlet fremstilling. Det er det, der nu bliver rådet bod på i Flensborg. ECMI og de tilrejsende eksperter tager hul på at skrive historien om Rammekonventionens Rådgivende Komité (eller blot Komitéen).

I ECMI-konferencens engelske titel, Shaping the Frame Across the Cycles, hentyder ”Cycles” til de femårige overvågningsrunder. En cyklus eller runde tager fem år, hvorefter en ny begynder. Europa står nu ved tærskelen til den fjerde cyklus, siden systemet tog sin begyndelse.

Konferencens Twitter hashtag er #FCNM

Konferenceindhold og publikation

Shaping the Frame Across the Cycles mønstrer de ypperste europæiske eksperter, når det gælder at fortælle netop Komitéens historie. Alle har været direkte involveret i arbejdet omkring den Rådgivende Komité og alle Komitéens tidligere formænd deltager (Rainer Hofmann, Alan Phillips og Asbjørn Eide).

Såvel konferencen som den publikation, der udkommer med alle bidragene, er disponeret i tre temaer.

Det første tema angår institutionen, den Rådgivende Komité, og dens mandat. Mandatet er udformet af politikere, men de kan naturligvis ikke tage højde for alt. Derfor vil eksperterne i denne del fortælle, hvad der skete, da Komiteen mødte virkeligheden, og hvordan det udviklede både mandatet og institutionen. Det andet tema går på, hvordan Rådgivende Komité har gjort brug af sin rolle som moralsk vagthund – den normative rolle, som forskere kalder det. Eksperterne vil også fortælle, hvordan Komitéen lever og øver indflydelse i diplomatiets korridorer. Med konferencens tredje tema vil eksperterne give et indblik i selve overvågningsmekanismens maskinrum, hvor en vigtig krumtap er sekretariatet for den Rådgivende Komité og naturligvis sekretariatets medarbejdere. Samarbejdet med andre, lignende institutioner og mandater vil også blive præsenteret i denne del.

FACTS: Rammekonventionen, den Rådgivende Komité og de femårige overvågningsrunder

Rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal eller Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM) er en Konvention, som er forankret i Europarådet, og som mere end 40 europæiske stater har tilsluttet sig.

Rammekonventionen beskriver bl.a., hvordan et overvågningssystem med en Rådgivende Komité skal evaluere, om staterne rent faktisk gennemfører det, de har skrevet under på. Overvågningen fører til anbefalinger til staterne med henblik på at beskytte mindretallene.

Den Rådgivende Komité eller Advisory Committee on the Framework Convention (ACFC) er ansvarlig for at levere analyser af mindretalsbeskyttelsen i de forskellige stater. Komitéen vedtager også landespecifikke synspunkter, som skal guide Europarådets Ministerråd eller Committee of Ministers (CM) i forberedelsen af politiske resolutioner.

Den Rådgivende Komité består af 18 uafhængige og anerkendte mindretalseksperter, som enten er valgt eller udpeget for fire år ad gangen.

En overvågningscyklus tager fem år og begynder, når hver af staterne leverer en statusrapport. Da Rammekonventionen trådte i kraft fik staterne kun et år til at forberede den første rapport, og derfor står vi allerede nu ved tærsklen til den fjerde cyklus.

I takt med, at Europarådet modtager staternes rapporter, bliver de gjort tilgængelige på Europarådets hjemmeside. Den Rådgivende Komité undersøger rapporterne og holder dem op i mod en række informationer fra statslige og ikke-statslige kilder. Komitéen foretager eventuelt researchrejser til de enkelte lande, hvor man møder regeringsrepræsentanter, parlamentarikere, mindretalsrepræsentanter, NGOer og andre interessenter. Endelig forfatter man for hver stat en udtalelse, som sendes til CM-medlemmerne, og som efter fire måneder offentliggøres af Komitéens sekretariat. De fire måneder er også det tidsrum staterne har til at kommentere Komitéens udtalelser.

Når Rådgivende Komité sender en landespecifik udtalelse til CM, flytter processen over i den politiske søjle, hvor man vedtager erklæringer med anbefalinger og konklusioner til staterne. Stater forventes naturligvis at handle i overensstemmelse med Europarådets erklæringer. I fasen, hvor staterne forhåbentligt forsøger at efterleve erklæringernes ord, følger eksperterne i Rådgivende Komité igen med i, hvad der foregår og ikke foregår.

Yderligere materiale:

This entry was posted in Announcements, Institutional Flensburg, Relevant for Flensburg only and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *