Blog: ECMI repræsenterer en positiv tendens

Kompagnietor News - Nyt fra Kompagniporten - European Centre for Minority Issues (ECMI) Flensburg/FlensborgI det dansk-tyske forskningssamarbejde kan man spore en ny og positiv tendens. ECMI er et af eksemplerne ifølge blogger og forskningsattaché Nikolaj Helm-Petersen.

”Der synes faktisk at være tendenser i retning fra samarbejde, der blot var baseret på fælles tidsbegrænsede projekter, til dansk-tyske forskningssamarbejder, der også (snart) er baseret på fælles forskningsinstitutioner.”

Det skriver Nikolaj Helm-Petersen, som blogger for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Helm-Petersen er forsknings- og teknologiattaché og udstationeret ved Innovation Centre Denmark i München.

Problemet med tidsbegrænsede projekter, som eksempelvis finansieres af EU’s rammeprogrammer, ligger netop i, at de er midlertidige. Samarbejdet ophører, når den midlertidige pengekasse er tom.

Derfor interesserer det Helm-Petersen, om også de permanente forskningsmidler bidrager til at udvikle fælles forskningsinstitutioner. De permanente midler er nationale.

Og det er faktisk tilfældet i Grænselandet, hvor både European Centre for Minority Issues (ECMI), Syddansk Universitet, og den Interreg-financierede Videnregion optræder som eksempler.

”Tilsammen vidner de forskellige eksempler på dansk-tyske forskningssamarbejder, der udvikler sig i retning af mere forpligtende, mere omfattende og længerevarende art, om forskernes internationale samarbejdsmønstre, der langtfra ’bare’ styres af aktuelle kortvarige programopslag,” skriver Helm-Petersen.

This entry was posted in Institutional Flensburg, Links, Relevant for Flensburg only and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *