19 forskerspirer har kurs mod Flensborg

Kompagnietor News - European Centre for Minority Issues (ECMI)19 yngre forskerspirer er på vej til Flensborg. De deltager fra den 6. september i ECMI’s årlige sommerskole om mindretal og grænseregioner.

Der er yngre forskere fra hele tre kontinenter blandt deltagerne i ECMI’s årlige sommerskole. Den finder sted fra 6.-13. september. Sommerskolen er organiseret i samarbejde med Flensborgs universitet, som også lægger lokaler til. Det er anden gang, kurset med titlen National Minorities and Border Regions finder sted i Flensborg.

Kurset er en del af ECMI’s formål, som er at fremme højkvalitetsforskning, politikrelevant analyse og samarbejde på mindretalsområdet. Skal målet nås, kræver det viden om og træning i det europæiske human rights regime. Hertil hører mindretalsbeskyttelse og fremme af mindretalskulturer.

Flensborg spiller således fortsat en væsentlig rolle. Her uddannes den næste generation af forskere i og ambassadører for europæiske normer for mindretalsbeskyttelse.

Dette års kursus

Den årlige National Minorities and Border Regions Summer School byder på et intensivt program på postgraduate niveau. European Centre for Minority Issues (ECMI) rekrutterer blandt ældre studerende i hele verden.

Med sommerskolen vil ECMI præsentere de begrebslige og normative udgangspunkter, der bl.a. gælder for studier i nationale mindretal i grænseområder. Formålet er også at studere praksiseksempler fra forskellige dele af Europa.

Programmet byder på oplæg af internationale kapaciteter, lokale politikere og repræsentanter for mindretalsgrupperne i grænselandet – foruden af ECMI’s egne forskere.

Kurset trækker på ECMI’s forsknings- og rådgivningsekspertise, Centrets erfaring med konfliktløsning, kompetenceudvikling i Kosovo og Caucasus,  talernes kompetencer og det effektive samarbejde mellem Danmark og Tyskland på mindretalsområdet.

Mindretalshistorier er igen aktuelle

Territoriale forandringer har ændret på staters suverænitetsforhold i de seneste på århundreder. Europæisk historie har således efterladt mange nationale mindretal ved statsgrænserne. Men ikke nok med det. Forandringerne har også skabt de identiteter og loyalitetsbånd, der hersker blandt folk i grænseregioner.

Mange mindretalsgrupper i Europas grænseregioner identificerer sig fortsat med flertalsbefolkninger i nabostater. I de senere år har mange af disse stater (kin-states) styrket båndene med deres fæller (kin-minorities) på tværs af statsgrænserne.

Selvom sådanne bånd forbliver en kilde til konflikt i dele af Europa, værdsættes båndene i stigende grad. De bidrager til at fastholde Europæisk kulturel mangfoldighed, forbedre levevilkårene for mindretalsgrupper i grænseregioner, forbedre forholdet mellem stater, og de tilskynder ofte til grænseoverskridende samarbejde.

Nationale mindretal i grænseregioner repræsenterer en ressource, hvis man ønsker europæisk integration i dybden. Det kan være interessant i den aktuelle diskussion om den Europæisk Unions fremtid.

This entry was posted in Announcements, Institutional Flensburg, Relevant for Flensburg only and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *